قالب وردپرس

مطالب علمی

آبان ۱۹, ۱۳۹۵
بليچ رنگبري خاك رنگبری روغن

رنگبری روغن ها و چربی های خوراكی

رنگبری بخشی از فرآیند تصفیه چربی ها و روغن خام است كه آلاینده هایی را كه اثر نامطلوبی بر ظاهر و ویژگیهای بنیادی این مواد تری […]
خرداد ۸, ۱۳۹۵
deo

بوگیری روغن ها و چربی های خوراکی

در نخستین روزهای فرآیند چربی ها و روغن ها در نیمه اول قرن نوزدهم نیازكمی به انجام فرآیند تصفیه بود. چربی های خوراكی مانند پیه، روغن […]
خرداد ۶, ۱۳۹۵
Alkali Refining

تصفیه شیمیایی روغن ها و چربی های خوراکی

جهت تصفیه روغن ها و چربی های خوراكی دو فرآیند، یعنی تصفیه فیزیكی و شیمیایی توسعه داده شده است؛ تصمیم درمورد اینكه كدام فرآیند مورد استفاده […]